ZST

Obchody Święta Niepodległości w Tarnowie – Mościcach

2W dniu 11.XI.2014r. przedstawiciele Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego oraz uczniowie Zespołu Szkół Technicznych wzięli udział w obchodach Święta Niepodległości na terenie dzielnicy Tarnów-Mościce. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele NMPKP którą celebrował ks.dr Jacek Nowak – proboszcz parafii. Następnie uczestnicy uroczystości w asyście orkiestry „Grupy Azoty”oraz pocztów sztandarowych przeszli na cmentarz gdzie organizatorzy uroczystości przypomnieli historię walk niepodległościowych oraz złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem „Polski Walczącej”