ZST

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W ZST

IMG_1900
10.11.2014 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Głównym założeniem przygotowanego na tę okoliczność programu artystycznego było skrótowe pokazanie wydarzeń ostatniego miesiąca wielkiej wojny na terenach Polski, kształtowania się niepodległej ojczyzny oraz jej państwowości. W kilku scenkach młodzi, „aktorzy” starali się oddać atmosferę tamtych czasów, pokazać losy i postawy różnych środowisk i ludzi.  Mieliśmy okazję zajrzeć do krakowskiego magistratu w chwili, gdy hrabia A. Skarbek przejmował władzę z rąk zaborczych okupantów. Odwiedziliśmy mieszczański dom w stolicy zajętej jeszcze przez Niemców. Przypomniano także powrót Józefa Piłsudskiego do kraju i jego wysiłki na rzecz tworzenia niepodległego państwa i rządu. Poszczególne epizody zilustrowane zostały przez bogaty materiał ikonograficzny wybrany i opracowany przez uczniów klasy III E/I – Konrada Michalskiego i Dominika Stelmacha. Przedstawienie w znaczący sposób wzbogaciły pieśni w wykonaniu chórku „żołnierek” z klasy I T, a przede wszystkim występy solistów: Ewy Różyckiej /I IA / oraz Mateusza Kusiaka /III A/. O oprawę muzyczną całości zadbali doskonali muzycy Mateusz Sumara i Adrian Pyrda z klasy II I A. Stroną techniczną zajęli się: Mateusz Skolasiński /IV TIN/, Marek Szczepanik i Krystian Gawlik z III E/I.
Wystąpili:
Hr. K. Benini – Mateusz Kusiak     III A
Hr. A. Skarbek – Bartosz Kowalski   IV TIN
Łucja – Klaudia Mikrut   I T
Ojciec – Szymon Pikusa   II IA
Matka – Natalia Czernecka   I T
Stach – Daniel Gaik     I T
Płk Roja – Artur Świątek IV TIN

  1. Piłsudski – Tomasz Roczniak   IV TIN

Hr. Z. Lubomirski – Mateusz Kozioł   IV TIN
Ordynans – Paweł Mleczko   IV TIN

  1. Daszyński – Jakub Sasko   IV TIN

Soliści: Ewa Różycka I IA, Mateusz Kusiak III A
Narratorzy: Klaudia Kuboń / I T /, Sławomir Franczyk / I IB /, Jakub Sasko / IV TIN /.
Chór: Magdalena Zabawa , Patrycja Kędzior , Dominika Gromniak , Wioletta Armatys, Wiktoria Jasek,
Natalia Czernecka z klasy I T oraz Karolina Drwal I A
Muzycy: Mariusz Łoboda I A, Marcin Wisz II N, Dominik Fitrzyk I IA
Spektakl przygotowały: mgr M. Baczyńska-Żurek, mgr B. Marcinkowska, mgr M. Gawron
 
 

fot. Klaudia Kopacz 4 fot