ZST

Ogłoszenie

Informacje

UWAGA!

28 kwietnia (poniedziałek)

ulegnie zmianie trasa przejścia między budynkami ZST.

Więcej informacji można uzyskać

u wychowawców oraz w sekretariacie.