OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2014

Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?
Pod tym hasłem odbywał się tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery, do którego aktywnie włączyła się nasza szkoła. W Tygodniu Kariery odbyły się dwa ważne, z punktu widzenia znajomości rynku pracy oraz wiedzy o zawodach, wydarzenia. Jednym z nich było spotkanie tegorocznych maturzystów z doradcą zawodowym p. Elżbietą  Daniel z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie. Spotkanie miało na celu przybliżyć maturzystom sytuację na rynku pracy w Polsce i w UE oraz zachęcić do działań, które ułatwią wejście na rynek pracy.