Warsztaty w siedzibie GOOGLE POLSKA w Krakowie

Ważnym wydarzeniem zorganizowanym w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery był udział w programie edukacyjnym „Mind the Gap” organizowanym przez GOOGLE POLSKA z siedzibą w Krakowie.

„Mind the Gap” to projekt dla dziewcząt z pierwszych klas technikum i trzecich klas gimnazjum mający na celu popularyzację przedmiotów ścisłych oraz zachęcenie ich do podjęcia studiów technicznych lub matematyczno-przyrodniczych…
Grupa dziewcząt z klas 1 TCH i 1A wraz z koleżankami z Gimnazjum nr 2 w Tarnowie wysłuchała prezentacji technicznej, dotyczącej jednej z technologii Google wygłoszonej przez kobietę – inżynier. Następnie dowiedziała się jaki wpływ na efektywność i jakość dostarczanych produktów/usług ma zróżnicowany skład zespołu. Kolejnym etapem naszego spotkania było zwiedzanie biura Google. Uczestniczki miały okazję zadawać pytania pracownikom Google oraz zobaczyć jak wygląda dzień w pracy inżyniera.
Wizyta w Google wywarła na nas wielkie wrażenie, a informacje tam zdobyte będą dla dziewcząt motywacją do nauki: szczególnie matematyki, informatyki i języka angielskiego.
Organizatorem wyjazdu była p. Alicja Wiśniowska, a opiekę nad grupą ZST sprawowała p. Anna Misiaszek.