Po wyborach w "Wehikule"

Dnia 21 marca 2014 r. w Bacówce na Brzance odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Szkolnego Klubu Turystycznego PTTK „Wehikuł”. Nowym Prezesem Zarządu Klubu został wybrany Grzegorz Szatko z kl. 1 N, a funkcję Prezesa Komisji Rewizyjnej Klubu objęła Natalia Liro z kl. III TACH.
Pełny skład nowych władz SKT na stronie Klubu.