MIESIĄC-BIBLIOTEK2

PODEJMIJ CZYTELNICZE WYZWANIE!

Propozycja skierowana do tych, którzy pożerają książki i tych, którzy nieśmiało się z nimi
przyjaźnią. Do tych, którzy lubią sobie coś udowodnić i do tych, którzy lubią zaimponować
koleżankom i kolegom. Poszczególne zadania składające się na projekt to:

 1. Przeczytać 4 książki w ciągu 4 kolejnych miesięcy:
  • Uznane dzieło literackie (wybrane z dwóch list zamieszczonych w linku
   https://zst-tarnow.pl/lista-ksiazek-do-czytelniczego-wyzwania/) – październik
  • Coś z literatury polskiej – proza, tomik poezji, dramat, zbiór reportaży –
   listopad
  • Coś z literatury obcej – proza, tomik poezji, dramat, zbiór reportaży –
   grudzień
  • Absolutnie dowolną pozycję książkową – styczeń
 2.  Udokumentować realizację powyższego zadania w każdym miesiącu poprzez
  nadesłanie fotografii przeczytanej książki (mile widziana książka w towarzystwie
  czytelnika). Do zdjęcia należy dołączyć informację zawierającą nazwisko autora
  książki, tytuł i rok wydania. Wysyłanie zdjęć będzie się odbywać za pomocą
  formularza, po zalogowaniu się do szkolnego konta Google.
  Link do formularza Google: https://forms.gle/QxBatyuQaihLH2F49
 3. Każdy z uczniów zmagający się z wyzwaniem powinien też napisać, w ciągu
  trwających cztery miesiące zmagań, krótką recenzję jednej z przeczytanych
  pozycji i wysłać ją wraz z fotografią książki.

Informacje dodatkowe:

Nadesłane fotografie będą raz w miesiącu prezentowane na stronie internetowej
szkoły.
Wszyscy uczniowie biorący udział w wyzwaniu czytelniczym zostaną nagrodzeni.
Autorzy najlepszych recenzji będą mogli (jeśli wyrażą na to zgodę) zaprezentować
jedną z przeczytanych książek podczas Szkolnych Dni Kultury w formule booktalking
i otrzymają nagrody specjalne.
W razie pytań, czy wątpliwości można się zgłaszać do biblioteki szkolnej, do Pani
Lucyny Olejnik – autorki projektu.