Podpisanie umowy Zespołu Szkół Technicznych z Grupą Tauron

11 października 2019 r. dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Krzysztof Kołaciński podpisał kolejną umowę o współpracy z Grupą Tauron reprezentowaną tym razem przez Prezesa Zarządu Wsparcie Grupa Tauron Sp. z o.o. p. Pawła Nowaka w obecności innych pracowników spółki: Józefa Węgrzyna – Prokurenta Wsparcie Grupa Tauron Sp. z o. o. i Jerzego Janusia – Dyrektora ds. obsługi technicznej pojazdów. Wagę umowy podkreśliły miejsce i czas uroczystego jej parafowania – wydarzenie odbyło się w auli ZST podczas spotkania społeczności szkolnej – pedagogów, uczniów, rodziców oraz przedstawicieli przedsiębiorstw, członków stowarzyszeń związanych ze szkołą, pracowników PWSZ. W tym ważnym dla Szkoły dniu Tauron Wsparcie dołączył do grona Partnerów ZST: Grupy Azoty, Zakładów Mechanicznych Tarnów, firm: Gaz System, Tauron Dystrybucja, Astor.

Wsparcie Grupa Tauron Sp. z o. o. w ramach umowy zobowiązała się do pomocy we wzbogacaniu bazy dydaktycznej szkoły, do wsparcia w prowadzeniu praktyk zawodowych; uczniowie i nauczyciele ZST będą mieli możliwość kształcić się i doskonalić zawodowo, biorąc udział w profesjonalnych szkoleniach dla pracowników przedsiębiorstwa.

Ze swojej strony ZST będzie pełnił rolę ambasadora przedsiębiorstwa, zapoznając uczniów z działalnością Tauronu , zachęcając do podejmowania pracy w firmie po ukończeniu szkoły; na stronie internetowej ZST zamieszczane będą ogłoszenia reklamujące przedsiębiorstwo.

Miłym początkiem i zapowiedzią dobrej współpracy był prezent, który otrzymali uczniowie – Prezes Paweł Nowak przekazał ZST dziesięć najwyższej jakości piłek do koszykówki dla naszych mistrzów tej dyscypliny sportowej.

Umowa zawarta między ZST i Grupą Tauron jest świadectwem nowoczesnego myślenia o współpracy szkolnictwa zawodowego i przedsiębiorstw jako koniecznego warunku rozwoju gospodarczego kraju.

Z całą pewnością współpraca obu placówek będzie korzystna zarówno dla społeczności Zespołu Szkół Technicznych jak i dla Grupy Tauron.