Podsumowanie konkursu „Tour de ZST”

Dnia 14 grudnia odbyło się w auli szkolonej spotkanie podsumowujące konkurs rowerowy Tour de ZST, zorganizowany we wrześniu bieżącego roku przez Szkolne Koło Ekologiczne w ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy konkursu, uczniowie pomagający w jego przeprowadzeniu oraz zaproszone klasy. Zwycięzcom i uczestnikom gratulował obecny na sali Pan Dyrektor Krzysztof Kołaciński oraz przedstawiciel sponsora naszego konkursu, pan Ryszard Żurowski, kierownik wydziału przewozów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie. Miło nam poinformować, że dzięki wsparciu finansowemu MPK w Tarnowie rowerzyści biorący udział w Tour de ZST otrzymali nagrody i upominki o łącznej wartości 1000 złotych.

Przypomnijmy, że w akcji wzięło udział 36 zarejestrowanych uczestników, którzy przez 10 dni trwania konkursu przejechali w sumie ponad 2 tysiące kilometrów. Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu został Tomasz Ciurej z kl. 2Ib, który przejechał łącznie 240 kilometrów. Drugi najlepszy wynik należy do Moniki Janigi z klasy 4A, która przejechała 180 kilometrów, na trzecim miejscu uplasował się Kacper Wardzała z kl. 3A z wynikiem 162 kilometrów.

Nagrody zwycięzcom i upominki pozostałym uczestnikom konkursu wręczał pan Ryszard Żurowski. Podczas tej uroczystości miał  miejsce wzruszający moment. Dowiedzieliśmy się niedawno, że Kacper Wardzała, zdobywca trzeciego miejsca, walczy z bardzo poważną chorobą. Oprócz prezentu, gratulacji, wyrazów wsparcia i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia, Kacper otrzymał również długie, gorące owacje na stojąco od zgromadzonej w auli społeczności szkolnej. Wszystkich, którzy chcą wspomóc Kacpra w tym bardzo trudnym dla niego okresie odsyłamy do wychowawczyni klasy 3A, pani Marty Frączek i zachęcamy do włączenia się w dalsze działania pomocowe organizowane dla niego przez naszą szkołę.

Ostatnim, ważnym elementem spotkania było wystąpienie pana Ryszarda Żurowskiego, który przedstawił nowe inwestycje i działania podejmowane przez MPK w Tarnowie oraz ich znaczenie nie tylko dla podniesienia komfortu pasażerów ale również znacznego obniżenia szkodliwości oddziaływania tak dużej floty autobusów na środowisko.

Pan Dyrektor Krzysztof Kołaciński na ręce pana Ryszarda Żurowskiego złożył okolicznościowy dyplom z podziękowaniem skierowanym do Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie, Pana Jerzego Wiatra, za pomoc finansową i wsparcie promocji transportu zrównoważonego wśród młodzieży naszej szkoły.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za wspólną zabawę, jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom a wszystkich zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Tour de ZST.

Organizator pragnie podziękować Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Kołacińskiemu i Pani Dyrektor Beacie Łabno za pomoc w przygotowaniu i organizacji spotkania oraz Przemkowi Koziołowi za prowadzenie całego wydarzenia.

 

Notatkę przygotowała:

Beata Kotaś, SKE – organizator konkursu

14.12.2018r