Podsumowanie Szkolnych Dni Kultury

Podsumowanie Szkolnych Dni Kultury oraz wręczenie nagród dla nagrodzonych uczniów

odbędzie się w czwartek 16 marca o godzinie 14.10 w auli ZST.

ZAPRASZAMY!