Rekolekcje – harmonogram zajęć w dniach 22-24 marca 2023 r.

ŚRODA, 22 marca

7.45 – 11.05 – lekcje w ZST wg planu

11.30 – 14.00 – rekolekcje – Kino Millenium

CZWARTEK, 23 marca

7.45 – 11.05 – lekcje w ZST wg planu

11.30 – 14.00 – rekolekcje – Kino Millenium

PIĄTEK, 24 marca

7.45 – 11.05 – lekcje w ZST wg planu

11.25 – 14.00 – rekolekcje – kościół w Mościcach

 

UWAGA

Nauczyciele, którzy maja 4 lekcję przeprowadzają uczniów ze szkoły do kina.

Uczniowie, którzy nie uczestniczą rekolekcjach, a chcą wziąć udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych zgłaszają ten fakt do wychowawcy do poniedziałku.

Opiekę w kinie i kościele sprawują katecheci.

Maturzyści piszą próbną maturę z matematyki w środę, a w piątek z j. polskiego.

Uczniowie klas czwartych po szkole podstawowej piszą w czwartek diagnozę przedmaturalną z matematyki.