Podsumowanie Szkolnych Dni Kultury

W dniach od 20 do 24 lutego 2023 roku w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach odbywały się Szkolne Dni Kultury. Przez ten czas młodzież naszej szkoły brała udział w różnych imprezach artystycznych, zawodach sportowych oraz konkursach zdobywając wiele cennych nagród. W czwartek 16 marca 2023 roku w auli Zespołu Szkół Technicznych odbyło się podsumowanie Szkolnych Dni Kultury oraz wręczenie nagród zwycięzcom konkursów. Nagrody wręczyli  oraz podsumowali Szkolne Dni Kultury Dyrektor Szkoły mgr inż. Jacek Różycki oraz wicedyrektor mgr Dorota Lis.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim uczniom biorącym udział w szkolnych imprezach oraz nauczycielom zaangażowanym w te działania. Nagrody ufundowała Rada Rodziców ZST, za co im serdecznie dziękujemy!

                                                                           Sławomir Skowron

fot. Daria Grabczyńska 3tf