ZST

Podziękowania

puk tarnowPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie składa na ręce Dyrekcji Szkoły, podziękowanie dla uczniów oraz ich rodzicom za zorganizowanie zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt z Azylu dla Psów i Kotów w Tarnowie. Organizatorem akcji była Pani Beata Kotas, Pani Anna Fronc, Pani Ewa Michałek oraz Szkolny Klub Ekologiczny…

Zebrano 62 kg karmy, którą organizatorzy akcji przekazali jako darowiznę na rzecz Azylu dla Psów i Kotów w Tarnowie.

Dziękujemy, że los bezdomnych zwierząt przebywających w Azylu dla Psów i Kotów w Tarnowie nie jest Państwu obojętny.

p.o. Kierownika Azylu

Adrian Starzyk