ZST

Podziękowania

AZOTY ZSTpoprawioneSz.P. mgr inż. Krzysztof Kołaciński Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie – Mościcach

 

Dział Bezpieczeństwa Procesowego składa na ręce Pana Dyrektora serdeczne podziękowania dla uczniów: Kmieć Marek, Tadel Mateusz, Guzy Ryszard, Kowalski Bartosz, Nowak Jakub i Wajda Damian, którzy poświęcili swój wolny czas pracując jako wolontariusze na rzecz Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża dla Powiatu Grodzkiego w Tarnowie

Uczniowie ci z zaangażowaniem czynnie uczestniczyli w zorganizowanych w dniu 19.09.2014 r. po raz pierwszy firmowych mistrzostwach pierwszej pomocy w Grupie Azoty S.A. Ich postawa i zachowanie w roli pozorantów wzbudziły podziw wśród uczestników i obserwatorów mistrzostw.

Mamy zamiar cyklicznie organizować w/w mistrzostwa i w przyszłości miło nam będzie gościć uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie – Mościcach.

 

z poważaniem

IMG2