Pomóż przetrwać zimę zwierzętom w Azylu :)!

Wolontariusze, działający na rzecz zwierząt w potrzebie zwracają się z prośbą o przekazywanie kocy, mokrej i suchej karmy, smyczy itp. Akcja została rozpoczęta dnia 19 listopada 2014, kiedy nasi wolontariusze podjęli pierwsze działania organizacyjne w celu pozyskania w/w produktów.
Przyniesione rzeczy można składać w gabinecie pedagoga szkolnego lub w szatni do 13 lutego 2015 r.
Organizatorzy: p. Anna Fronc, p. Beata Kotaś, p. Ewa Michałek.
Koordynatorzy akcji:   Marcin Godawski – kl. IN, Patryk Mazgaj – kl. IN.