Poradnictwo pozaszkolne

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z dodatkowego pozaszkolnego poradnictwa
oraz wsparcia dla rodziców i pełnoletnich uczniów, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach  życiowych.

Fundacja „AUXILIUM” realizuje projekt dla mieszkańców miasta Tarnowa współfinansowany
z budżetu Gminy Miasta Tarnowa –  „Udzielanie pomocy psychologicznej osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz prowadzenie psychoedukacji i profilaktyki z wykorzystaniem nowoczesnych środków w komunikowaniu się”.

Zakres pomocy:

 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo terapeutyczne,
 • poradnictwo pedagogiczne,
 • poradnictwo prawne,
 • poradnictwo socjalne
 • możliwość udziału w spotkaniach, wykładach i konferencjach z zakresu profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia.

Punkt konsultacyjny:

 • Mościckiego 14 (budynek Miejskiej Przychodni nr II )
 • czynny od poniedziałku do soboty przez 4 godziny dziennie.
 • również poradnictwo telefoniczne

Informacje:

 • telefon 14 692 02 93
 • diecezja.tarnow.pl
 • Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej ARKA-Facebook