Poznajemy kraje Unii Europejskiej

Po raz kolejny w naszej szkole w ramach Szkolnych Dni Kultury organizowany jest projekt
edukacyjny „Poznajemy kraje Unii Europejskiej”. Adresowany do uczniów klas pierwszych
a przygotowany przez klasy starsze, jak co roku cieszył się ogromnym powodzeniem.
Młodzież przygotowała stoiska poświęcone 26 krajom Unii Europejskiej. Przybliżały one
kulturę, tradycje kulinarne oraz ciekawostki turystyczne tych krajów. Spotkanie w auli
szkolnej otworzył Dyrektor Szkoły mgr inż. Jacek Różycki który podkreślił rolę obecności
Polski w Unii Europejskiej. Następnie stoiska poszczególnych krajów prezentowały swój
dorobek. Należy podkreślić wysoki poziom prezentacji oraz ogromne zaangażowanie
młodzieży naszej szkoły. Spotkanie zakończyło się wspólnym głosowaniem na najciekawsze
stanowiska uczniów klas pierwszych oraz nauczycieli obecnych w auli ZST. W tym roku
oceniano stoiska w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria to kategoria konkursowa. Jury
Konkursowe pod przewodnictwem Pani Katarzyny Niemiec przy udziale Pani Dyrektor Beaty
Łabno, Pani Anny Różyckiej oraz przedstawicieli samorządu Eryka Rutki oraz Huberta
Kargula podjęło decyzję, że I Miejsce otrzymała Francja, reprezentowana przez klasę 5TA
w składzie: Aleksandra Bieś, Juli Nowak, Gabriela Gurgul, Martyna Dulińska oraz Kinga
Miczek. Komisja konkursowa oceniała estetykę stanowiska danego kraju oraz sposób jego
prezentacji. Walka była bardzo wyrównana, wyróżnione zostały także prezentacje Hiszpanii,
Niemiec oraz Rumunii. Słusznie stwierdził Dyrektor Jacek Różycki, że wszystkim zespołom
należy przyznać wyróżnienie i on się nie podejmie podać zwycięzcy. Kategoria druga w tym
roku to Nagroda Publiczności, gdzie w głosowaniu uczniów klas pierwszych oraz grona
pedagogicznego I Miejsce zdobył zespół Holandii reprezentujący klasę 3 TI w składzie: Rafał
Rapacz, Jacek Tyrka, Kamil Radziszewski, Krzysztof Sułowski oraz Krzysztof Padło.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy również w przyszły roku do wspólnej
zabawy. Nagrody za zajęcie I miejsc zostaną wręczone 13 marca 2024 roku o godzinie 14.10
w auli ZST w trakcie podsumowania Szkolnych Dni Kultury.
Projekt edukacyjny „Poznajemy Kraje Unii Europejskiej” został przygotowany przez
nauczycieli Historii oraz WOS Marzenę Gawron oraz Sławomira Skowrona.

Sławomir Skowron