Praca w Grupie Azoty S.A.

Grupa Azoty S.A. pilnie poszukuje pracowników. Firma posiada wakaty we wszystkich zawodach nauczanych w naszej szkole. Absolwentów ZST – nie tylko tegorocznych – prosimy o kontakt bezpośrednio z działem kadr Grupy Azoty. Zgodnie z umową partnerską ZST i Grupy Azoty uczniowie naszej szkoły są uprzywilejowani podczas rekrutacji.