Pracownia Aktywnego Korzystania z Technologii

Klasa 2F miała możliwość uczestniczenia w warsztatach w Pracowni Aktywnego Korzystania z Technologii i nagrania reklamy video.
PAKT to nowatorska koncepcja laboratoriów, tworzonych przede wszystkim z myślą o uczniach szkół podstawowych i średnich oraz ich nauczycielach, ale także o osobach dorosłych i rodzinach. Jest tylko 4 takie pracownie w całej Polsce.