Praktyki zawodowe bez granic

Zachęcamy do lektury, zwłaszcza str. 30 – 32 o efektach staży zagranicznych realizowanych w ramach projektu

„Praktyki zawodowe bez granic” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062398 realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Biuletyn SEP kwiecień 2022