Prezentacja kół zainteresowań

W czwartek 29 września odbyło się w naszej szkole spotkanie dla uczniów klas pierwszych, którego celem była prezentacja działalności kół zainteresowań.
Młodzież klas II, III i IV przedstawiła młodszym koleżankom i kolegom różne formy zajęć pozalekcyjnych.

Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie impulsem do rozwijania wielu pasji i talentów.