Prezentacja zajęć pozalekcyjnych

25 września, na lekcji 5 i 6, w auli szkolnej odbędzie się spotkanie dla uczniów klas 1-szych, na którym zostaną zaprezentowane zajęcia pozalekcyjne prowadzone w naszej Szkole. Swoją działalność przedstawią koła zainteresowań, sekcje sportowe, organizacje szkolne.