ZST

Program profilaktyczny "Narkotyk – śmierci dotyk"

Dnia 9 grudnia 2011r. odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych i II TIN z panią Magdaleną Łopatyńską w ramach realizacji programu profilaktycznego Narkotyk – śmierci dotyk.

Od wielu lat współpracujemy z panią Magdaleną Łopatyńską w zakresie realizacji różnych programów profilaktycznych dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

Program Narkotyk – śmierci dotyk rekomendowany m.in. przez ks. Arkadiusza Nowaka jest wyposażony  w aspekty motywacyjne, uczące odmowy zażywania narkotyków w oparciu o umiejętności asertywnego zachowania. Uczy prawidłowych reakcji w sytuacji kontaktu z osobami zażywającymi środki odurzające.

Dziękujemy pani Magdalenie Łopatyńskiej za osobiste zaangażowanie realizację programu.

Ponadto kierujemy słowa wdzięczności dla pana Mateusza za podzielenie się z nami własnymi, bardzo trudnymi doświadczeniami.

Organizatorzy:

Dyrektor Aleksander Łopata – Bernacki

Pedagog Anna Fronc