Projekt „Digital Formats”. Kolejne spotkania z historią i kulturą żydowską

Warsztaty – drugie spotkanie z edukatorkami  z Muzeum Galicja odbyło się 18 czerwca 2021 w naszej szkole. Wybraliśmy korytarz w budynku pracowni jako najchłodniejsze miejsce w upalny dzień. Zadaniem uczestników spotkania było wymyślenie wystawy, która opowiedziałaby żydowski świat odbiorcom, którzy nigdy nie mieli okazji się z nim spotkać. Każda grupa na podstawie  przygotowanych materiałów opracowała treści przybliżające religię, sztukę, historię, Zagładę. Stały się one punktem wyjścia do rozważań na temat tożsamości i pamięci, wzajemnych powiązań pomiędzy nimi. Koordynatorką projektu ze strony ZST jest mgr Marta Kaczor.