Projekt OSEhero

W ramach projektu OSEhero odbyła się debata oksfordzka „Rozwój spersonalizowanej reklamy w social mediach przyniesie więcej szkód niż  korzyści”

W debacie brały udział 2 drużyny – 1. strona była za tezą i podawała argumenty, że przynosi więcej szkód, 2. drużyna – przeciwna, podawała argumenty, że przynosi więcej korzyści. Debata odbywała się w auli szkolnej z udziałem publiczności. Uczniowie z publiczności również mogli zabrać głos i opowiedzieć się po którejś ze stron. Na koniec debaty odbyło się głosowanie publiczności. 2 głosami wygrała opcja opozycji, czyli uczniowie stwierdzili, że rozwój spersonalizowanej reklamy w social mediach przyniesie więcej korzyści.

Celem wydarzenia było przede wszystkim zastanowienie się nad zagrożeniami jakie niesie rozwój reklam spersonalizowanych. Zwrócono również uwagę na zagrożenia cyberprzemocą w social mediach oraz zagrożenia, jakie niesie za sobą bezwiedna, bezrefleksyjna akceptacja ciasteczek. Zauważono również w dyskusji, że największym zagrożeniem dla spersonalizowanych reklam jest obawa konsumentów przed niedostateczną ochroną danych osobowych i przekroczeniem granic prywatności.

Dziękujemy drużynie debatanckiej, w składzie: Elżbieta Filipek (1TF), Michał Piętowski – Kędra (2TN), Szymon Pieczonka (2TN), Wojciech Parysz (1TF), Natalia Bućko (1TF), Adrian Wajda (3TAT), Cyprian Więch (2TAT) oraz Michał Bajorek (2TN), za przygotowanie ciekawej dyskusji.