ZST

Proponowane kierunki w roku szkolnym 2012/2013 :

Technikum Nr 1

z klasami kształcącymi w zawodzie (przedmioty rozszerzone):

 • technik elektronik – 2 oddziały (matematyka, fizyka)
 • technik elektryk (matematyka, fizyka)
 • technik mechanik (matematyka, fizyka)
 • technik informatyk (matematyka, informatyka)
 • fototechnik (matematyka, informatyka)
 • technik analityk (matematyka, chemia)
 • technik ochrony środowiska (matematyka, chemia)


VIII Liceum Ogólnokształcące

z klasami realizującymi przedmioty rozszerzone:

 • matematyka, informatyka, fizyka
 • biologia, chemia
 • matematyka, geografia
 • język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
 • język angielski, język polski, historia
 _______________________________________________

Szkoła Policealna Nr 2 (dla absolwentów liceów i techników)

 • technik farmaceutyczny – nauka w systemie dziennym
 • technik informatyk