ZST

Przekierowanie do planu zajęć


Na prośbę uczniów utworzone zostało przekierowanie, które ułatwi użytkownikom urządzeń mobilnych dostęp do szkolnego planu zajęć. Nowy link do planu zajęć: plan.zst-tarnow.pl