Przesyłka wróciła z stratosfery

23 września 2023 r. na terenie Akademii Tarnowskiej odbył się kolejny lot balonu stratosferycznego w ramach projektu Studenckiego Koła Naukowego Elektroników AMPER – SKNE AMPER dofinansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków z budżetu państwa w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje.

Dzięki uprzejmości Wydziału Politechnicznego Akademii Tarnowskiej, Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie miał możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu, poprzez dołączenie do ładunku wysyłanego przez Akademię Tarnowską zdjęć promujących ZST oraz  próbek takich jak: chlorek sodu, nasiona rzeżuchy oraz zamknięta strzykawka z ruchomym tłokiem, w celu badania zmian jego położenia w zależności od ciśnienia i temperatury.

Chlorek sodu, który powrócił z stratosfery został zbadany w naszych laboratoriach. Został zważony, poddany badaniom organoleptycznym. Zbadaliśmy pH i przewodnictwo roztworu przygotowanego przez rozpuszczenie chlorku sodu w wodzie oraz rozpuszczalność NaCl w temperaturze pokojowej.

W stratosferze gęstość powietrza jest o 10% niższa niż na powierzchni Ziemi. Temperatury w niższych warstwach są zbliżone średnio -56 stopni, a prądy powietrza osiągają 200 kilometrów na godzinę. W tak innych warunkach niż na Ziemi nasz chlorek sodu zachował wszystkie swoje właściwości, otrzymane wyniki badań nie różniły się od przyjętych norm.