ZST

Przygotowanie do egzaminu t. elektryk, elektronik

InformacjeHarmonogram zajęć przygotowujących do egzaminu pisemnego i praktycznego dla technika elektryka i elektronika

29.V.2013 s. 101p godz. 8.00 zajęcia dla  elektryków
5.VI.2013 s. 101p godz. 8.00 zajęcia dla elektroników
12.VI.2013 s. 101p godz. 8.00 zajęcia dla elektryków

Zaprasza mgr inż. Robert Hosaja