"Świętokrzyski Wehikuł"

Zarząd Szkolnego Klubu Turystycznego PTTK „Wehikuł”
zaprasza na

Szkolny Rajd Górski ZST „Świętokrzyski Wehikuł”
w dniach 27-29 maja 2013 r
.

Od trzech lat na „Wehikuły” zapraszamy gimnazjalistów, szczególnie tych, którzy zamierzają kontynuować naukę w naszej szkole.
Szczegóły w Regulaminie Rajdu oraz na stronie Klubu.