Rajd "TRAMP-2013"

Zarząd Szkolnego Klubu Turystycznego PTTK „Wehikuł” zaprasza do udziału w Jesiennym Rajdzie Górskim „TRAMP-2013”, który odbędzie się w dniach 26-29 października 2013 r. w Górach Stołowych – paśmie Sudetów Środkowych.
Szczególnie zapraszamy uczniów klas pierwszych.
Atrakcją w programie Rajdu jest przebycie „trasy ekstremalnej” podziemnego miasta hitlerowskiego programu „Riese” w Walimiu oraz zwiedzanie piastowskich zamków Grodno i Książ.
Szczegóły dotyczące zapisów na stronie Klubu oraz ulotce i w gablotach.