ZST

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

ZST Dzien NauczycielaSzanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy,
Pracownicy i Przyjaciele Małopolskiej Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę skierować do Państwa najserdeczniejsze życzenia i wyrazy wdzięczności.

Małopolskim Nauczycielom dziękuję za zaangażowanie w pracę z młodymi ludźmi, otwartość na ich potrzeby i gotowość do podejmowania nawet najtrudniejszych wyzwań, jakie stawia współczesna szkoła…

Jednocześnie życzę dużo sił, twórczej pasji oraz sukcesów.

Dziękuję samorządowcom, organizacjom i instytucjom, a także innym osobom troszczącym się o wychowanie młodego człowieka, angażującym się w realizację przedsięwzięć na rzecz podnoszenia jakości edukacji.

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski