REALIZUJEMY Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021!

W tym tygodniu nasza szkoła otrzymała dotację na zakup książek i wyposażenie biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (Priorytet 3).  Głównym celem Programu jest promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Służyć temu ma zakup nowości wydawniczych i uzupełnienie księgozbioru o książki, po które chętnie będą sięgać czytelnicy, a także podejmowanie różnych działań pozwalających poznawać i popularyzować księgozbiór biblioteki szkolnej. Zachęcam wszystkich do włączenia się w działania związane z realizacją Programu.

Informacje o nich będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły. Składanie propozycji zakupów książek, którymi zainteresowani są czytelnicy, to pierwsze zadanie związane z realizacją Programu. W czytelni znajduje się skrzynka, do której głosy” mogą wrzucać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Rodziców, którzy chcieliby przedstawić swoje sugestie związane z uzupełnieniem księgozbioru zapraszam, aby zrobili to drogą e-mailową, na adres: bibliotekazsttarnow@gmail.com.