ZST

Rekrutacja na darmowe kursy zawodowe do 14 września

Ogłaszam nabór na darmowe kursy zawodowe w ramach projektu unijnego „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”. Zgłaszać do 14 września 2017 mogą się tylko uczniowie zawodów informatyk, mechanik, elektryk oraz elektronik. Osoby chętne na dany kurs zgłaszają się mailowo poprzez
e-dziennik do Pani Ewy Wardzała. Wszelkich informacji na temat danego kursu udziela P. Ewa Wardzała w sali 215p budynku pracowni.
Programowanie robotów – 22 miejsc,
Kurs programowania Auto-Cad – 12 miejsc,..
Kurs lutowania i naprawy pakietów elektronicznych – 2 miejsca,
Kurs programowania sterowników PLC – 5 miejsc,
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i adm. sieciami E.13 – 4 miejsca,
Montaż systemów mechatronicznych E.3 – 4 miejsca,
Montaż i eksploatacja komputerów osob. oraz urządzeń peryferyjnych E.12 – 4 miejsca,
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E.14 – 2 miejsca,
Użytkowanie obrabiarek skrawających M.19 – 1 miejsce,
Język angielski branżowy – 31 miejsc,
Język niemiecki branżowy – 38 miejsc,
Zajęcia ICT – 38 miejsc.