ZST

Prezentacja stażu i jego efektów

Podczas drugiego dnia Dni Techniki ZST, tj. 03 czerwca 2016r., w panelu „Od technika do inżyniera” uczestnicy stażu zagranicznego projektu „Europejska praktyka elektryka i elektronika” dofinansowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe zaprezentowali obszerną relację z mobilności. Oprócz sprawozdania z przygotowania do wyjazdu, samego stażu czy spędzania czasu wolnego, uczniowie przedstawili zebranej społeczności szereg rezultatów i efektów uzyskanych dzięki mobilności. Wyodrębnili wśród nich nabyte umiejętności zawodowe, językowe i postawy. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem zdawali relację, a odbiorcy z wielkim zaciekawieniem słuchali. Mamy nadzieję na trwałość uzyskanych efektów stażu, oraz na zainteresowanie społeczności uczniowskiej kolejnymi mobilnościami.
 
Prezentacja przedstawiana przez uczniów:
https://drive.google.com/file/d/0BwAr16aGxji-LVBqenJqMzhNOU0/view