ZST

Rok Kraszewskiego

7.02.2012 r. odbyła się impreza poświęcona patronowi roku 2012 J. I. Kraszewskiemu.  Ten   ,, najbardziej pracowity literat ” był człowiekiem wszechstronnym. Zajmował się muzyką malarstwem, działalnością społeczną i polityczną. O jego rozlicznych zasługach ciekawie opowiedzieli A. Szwedo  z kl. II FOT i M. Banaś z     I TCHA. Cały program wzbogacił pokaz zdjęć związanych z biografią pisarza oraz fragmenty filmowych adaptacji jego dzieł.