ZST

Certyfikaty Europass-Mobilność

Krajowe Centrum Europass potwierdziło Certyfikaty Europass-Mobilność uczestnikom projektu „Europejska praktyka elektryka i elektronika” dofinansowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe.
Dokument Europass – Mobilność służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Przedstawia opis wykonywanych czynności i zadań oraz umiejętności i kompetencji (zawodowych, językowych, organizacyjnych, społecznych, w zakresie obsługi komputera i in.) zdobytych przez posiadacza Europass-Mobilność w trakcie wyjazdu zagranicznego. Dokument Europass-Mobilność potwierdza Krajowe Centrum Europass na wniosek polskiej instytucji organizującej kształcenie, praktykę lub staż.
 
Więcej informacji o dokumencie można uzyskać: http://europass.org.pl/dokumenty/mobilnosc/
 
Fotorelacja z wręczenia: https://drive.google.com/drive/folders/0B2RR7QIqy3-8OHJwZ25ZaDFtdFk?usp=sharing