Różowe Skrzyneczki

Drogie Uczennice,
Miło nam poinformować, że w toaletach dziewczęcych w budynku głównym oraz na pracowniach, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, zostały zamontowane „Różowe Skrzyneczki”. Co to jest? To inicjatywa, której celem jest walka z wykluczeniem menstruacyjnym oraz zapewnienie szerokiego dostępu do środków higienicznych. To także pomoc w nagłych, niespodziewanych sytuacjach, kiedy nie macie przy sobie środków higienicznych. Po to właśnie są Różowe Skrzyneczki – zawierają środki higieny osobistej, z których można skorzystać jeśli sytuacja Was zaskoczy.
Pierwsze uzupełnienie „Skrzyneczek” zostało sfinansowane przez Radę Rodziców, kolejne to już nasza sprawa – „Skrzyneczki” nie powinny być puste. Dlatego pamiętajcie o zasadzie:
„WEŹ, jeśli potrzebujesz, ZOSTAW, jeśli masz nadmiar”. W ten sposób utrzymamy wyposażenie „Skrzyneczek”.
Liczymy na Wasze wsparcie i odpowiedzialne korzystanie z udostępnionych Wam środków higienicznych.


Samorząd Uczniowski ZST