Konkurs TURBOLANDESKUNDE – die Schweiz

Zapraszamy uczniów klas 1-4 do udziału w IX EDYCJI Ogólnopolskiego Konkursu „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest Szwajcaria.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się 15 marca br. Uczniowie rozwiązują w grupach trzyosobowych test w formie dwujęzycznej (pytania są jednocześnie w języku polskim i niemieckim). Test będzie zawierał pytania zamknięte oraz otwarte na temat m.in. geografii, historii, gospodarki, kultury oraz realiów krajów niemieckiego obszaru językowego.

Zgłoszenia do nauczycieli j. niemieckiego prosimy przesyłać przez e-dziennik do piątku 8 marca.

Cele konkursu:
● rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi,
● propagowanie wychowania proeuropejskiego,
● rozbudzanie otwartości na inne kultury,
● krzewienie ducha tolerancji i szacunku wśród uczniów,
● doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej do poszerzania i prezentacji własnej wiedzy,
● rozwijanie kapitału społecznego młodych ludzi,
● doskonalenie umiejętności prezentacji własnych osiągnięć i współpracy w grupie,
● przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia językowego,
● przyzwyczajanie uczniów do sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w konkursach.