Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2023/2024

Informujemy, że uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub
rodzice niepełnoletnich uczniów mogą  składać wnioski wraz z załącznikami od 18.07.23r.
do  06.09.2023 r. o udzielenie pomocy finansowej  na zakup  podręczników, materiałów
edukacyjnych i ćwiczeniowych  w sekretariacie Szkoły.

Więcej informacji na stronie: http://edunet.tarnow.pl/pl

Do pobrania:
Wniosek – do pobrania
Oświadczenie o zakupach
Oświadczenie o sposobie wypłaty
Zgoda – upoważnienie