Egzaminy zawodowe

W zakładce Egzaminy – Egzamin Zawodowy zamieszczone zostały komunikaty dyrektora CKE związane z organizacją i przeprowadzeniem egzaminów zawodowych, w tym harmonogram. Informacje te można również znaleźć na stronie OKE Kraków i CKE. Prosimy o zapoznanie się z nimi, zwłaszcza wszystkich zdających w 2024r.