ZST

SPOTKANIE WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI 29.03.2017 r

KLASY I GODZ.16.30 – AULA SZKOLNA – spotkanie z p. S. Koćwinem
KLASY II, III, IV GODZ. 16.30 – spotkania w klasach.
 
Klasa I A – mgr M.Fraczek sala nr 202
Klasa I T/I – mgr M.Połomska-Skrobot sala nr 203
Klasa I N – mgr inż. M.Płachta sala nr 201
Klasa I E – mgr t. Moczyróg sala nr 20
Klasa I M – mgr inż. M.Łoś sala nr 118…
Klasa I F – mgr B.Marchwicka-Świętek sala nr 209
Klasa I Ia – mgr inż. J.Różycki sala nr 19
Klasa I Ib – mgr K. Bortnowski sala nr 119
 
Klasa II A – mgr A.Misiaszek sala nr 121
Klasa II T – mgr M. Kaczor sala nr 17
Klasa II E – mgr D.Szydłowska sala nr 211
Klasa II Ia – mgr inż. Ł.Cudek sala nr 19
Klasa II Ib – mgr inż. E.Wardzała sala nr 212
Klasa II M – mgr Z.Chmura sala nr 201
Klasa II N – mgr M.Gajda sala nr 12
 
 
Klasa III A – mgr B.Jaskólska sala nr 208
Klasa III T – mgr R.Zgłobicka sala nr 14
Klasa III E – mgr P. Kalita sala nr 120
Klasa III N – mgr S.Skowron sala nr 213
Klasa III Ia – mgr inż. B.Olchawa sala nr 209
Klasa III Ib – mgr B.Kotaś sala nr 119
Klasa III M – mgr inż. Z.Nędza sala nr 118
 
Klasa IV A – mgr K.Pokorny sala nr 122
Klasa IV F – mgr K. Niemiec sala nr 18
Klasa IV N – mgr T. Kijowski sala nr 202
Klasa IV E – mgr inż. R.Hosaja sala nr 203
Klasa IV Ia – mgr M.Gawron sala nr 210
Klasa IV Ib – mgr D.Bartoń sala nr 204
 
 

                                                                  Wicedyrektor

                                                                         Aleksander Łopata-Bernacki