ZST

Spotkanie z Agnieszką Szajer

InformacjeDnia 8.01.16 odbyło się w naszej szkole spotkanie dla uczniów zainteresowanych ideą wolontariatu z panią Agnieszką Szajer, przedstawicielką Tarnowskiego Centrum Wolontariatu, działającego w ramach Fundacji Inicjatyw Twórczych z siedzibą w Tarnowie pod adresem Rynek 9.
Pani Agnieszka omówiła krótko przepisy prawne regulujące pracę wolontariuszy… oraz ich prawa i obowiązki. Przedstawiła też zasady działania Centrum, które jest platformą kontaktu między instytucjami i organizacjami potrzebującymi wolontariuszy a osobami, które są zainteresowane ich konkretną ofertą działania. Spotkanie stało się okazją do otwartej rozmowy o tym czym jest praca wolontariacka i jaki charakter może przybrać oraz do wymiany doświadczeń na temat dotychczasowych działań i przyszłych planów i oczekiwań uczniów. Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z Centrum miały okazję porozmawiać osobiście z panią Agnieszką i wypełnić ankietę zgłoszeniową.
Wszystkie osoby zainteresowane działalnością tego typu, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniu mogą zasięgnąć informacji u organizatorów spotkania lub bezpośrednio w siedzibie Centrum Wolontariatu.
Organizatorzy: Anna Fronc i Beata Kotaś