ZST

Zaprośmy ptaki do Tarnowa!

centercropKoło EKO zachęca uczniów do udziału w konkursie pt. Zaprośmy ptaki do Tarnowa.
Przedmiotem konkursu jest  zaprojektowanie i wykonanie budki lęgowej dla ptaków, która następnie zostanie zamontowana na terenie sąsiadującym ze szkołą.  Jak taką budkę prawidłowo wykonać dowiecie się czytając regulamin konkursu dostępny tutaj: http://edunet.tarnow.pl/pl/ekol/ekol/zpdt1?pscope=2
Wiele praktycznych porad znajdziecie też w internecie…
Budki  lęgowe należy wykonać w terminie do 29 lutego 2016 r. Sprawozdanie z realizacji zadania  w formie krótkiego opisu prac oraz zdjęć  z przebiegu budowy oraz wieszania budki
należy złożyć do 5 marca 2016 r. do koordynatorów akcji na terenie szkoły:
Pani  Beaty Kotaś i Anny Fronc – pedagoga szkolnego.
Organizator konkusu Urząd Miasta Tarnowa przy współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych przewiduje nagrody dla zdobywców I, II, III miejsca.