Spotkanie z wicemarszałkiem woj. małopolskiego Józefem Gawronem

W dniu 3 listopada 2023 r. Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie miał zaszczyt gościć Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Józefa Gawrona oraz panią Krystynę Kolis – Radziszewską kierownika tarnowskiej agendy zamiejscowej UMWM. Inspiracją do zorganizowania spotkania był sukces trzech zdolnych uczniów naszej szkoły, biorących udział
w regionalnych eliminacjach II Olimpiady Gier Planszowych IPN w Krakowie. Drużynę z klasy 3TI
w składzie Krzysztof Padło, Rafał Rapacz i Kamil Radziszewski, która zajęła trzecie miejsce w kategorii ‘Gwieździsta Eskadra’, przedstawił marszałkowi Józefowi Gawronowi dyrektor Zespołu Szkół Technicznych pan Jacek Różycki. Podczas spotkania, w którym uczestniczyła także wychowawczyni klasy 3TI, pełniąca funkcje opiekuna w trakcie olimpiady w Krakowie, uczniowie mieli okazję przedstawić zasady gier, w których specjalizowali się w czasie olimpiady.
Wizyta marszałka była okazją do przedstawienia ZST jako placówki, w której planowane jest zorganizowanie w najbliższym czasie Turnieju Planszowych Gier Historycznych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa małopolskiego. Celem turnieju jest popularyzacja gier planszowych wśród młodzieży, stworzenie alternatywy dla gier internetowych, kształtowanie umiejętności interpersonalnych i rywalizacji między zawodnikami, a także umiejętności radzenia sobie z odnoszeniem sukcesów i ponoszeniem porażek.
Marszałek J. Gawron obejmie patronatem Turniej Planszowych Gier Historycznych.
W najbliższym czasie ZST planuje także zakupić różne wersje historycznych gier planszowych takich jak: Miś Wojtek, Bitwa Warszawska, Niepodległa, czy ORP Orzeł, wydanych przez IPN i, organizując turniej, rozpropagować inny ciekawy sposób nauki historii, poszerzyć wiedzę historyczną z wykorzystaniem gier planszowych, a także zapoznawać uczniów z zasadami rywalizacji w duchu fair play.
Marszałek J. Gawron wyraził również zainteresowanie spotkaniem z przedstawicielem Fundacji im. Ignacego Mościckiego działającej na terenie szkoły, wspierającej uczniów w odnoszeniu sukcesów, w rozwoju intelektualnym i umożliwiającej doposażenie szkoły w niezbędny sprzęt. Fundację na spotkaniu, które miało miejsce w bibliotece szkolnej, reprezentowała pani Anna Misiaszek.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania z wicemarszałkiem woj. małopolskiego Józefem Gawronem

fot. Wojciech Kania 4tf

fot. Weronika Kłusek 4tf

fot. Kacper Wielgus 5tf