STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TARNOWIE – MOŚCICACH

Szanowni Państwo!
W bieżącym roku, z inicjatywy Dyrekcji oraz byłych uczniów Technikum Chemicznego, pragniemy powołać do życia Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych.
Szkoła nasza, funkcjonując przez lata pod różnymi nazwami, od zawsze cieszyła się znakomitą opinią. Zawdzięczała ją wysokiej jakości kształcenia, dobremu przygotowaniu zawodowemu… absolwentów oraz nieustannej pracy nad kształtowaniem charakterów i rozwijaniem rozmaitych  talentów młodych ludzi. Wielu wychowanków wspomina czas w niej spędzony z  wielką życzliwością i sentymentem. Szkoła również o nich nie zapomina, a wiadomości o ich osiągnięciach i sukcesach stanowią niewątpliwy  powód do satysfakcji i dumy. Ich postawa, droga życiowa, wkład w życie społeczne mogą stanowić znakomity przykład dla obecnych wychowanków Zespołu Szkół Technicznych.
Szanowni Państwo!
Powstające Stowarzyszenie  zrzeszać będzie byłych uczniów, nauczycieli oraz sympatyków ZST. Głównym  celem jego działalności jest integracja wszystkich tych, którym leży na sercu dobro naszej szkoły. Poprzez organizowanie spotkań, uroczystości, zjazdów chcielibyśmy zacieśnić pomiędzy nimi więzy przyjaźni i współpracy, przekonać by zechcieli zaangażować się w podtrzymywanie i kształtowanie pięknych tradycji naszej szkoły. Mamy też nadzieję, że upowszechnianie wiedzy o jej historii, dniu dzisiejszym oraz dokonaniach naszych  absolwentów  zaowocuje dalszym  wzmocnieniem prestiżu ZST w środowisku lokalnym.
Wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół  Zespołu Szkół Technicznych prosimy o zapoznanie się z propozycją Statutu Stowarzyszenia  oraz nadesłanie zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko oraz nr telefonu drogą e-mailową na adres: sap.zst.tarnow@gmail.com. Zgromadzone dane pozwolą nam na zaproszenie zadeklarowanych osób na Walne Zebranie Stowarzyszenia, które jest planowane w grudniu 2015 r.

Regulamin Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZST

Zapraszamy do polubienia Strony Stowarzyszenia na Facebooku.