Zmiany w Zarządzie SAiP ZST

Na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZST, które odbyło się w dniu 21. kwietnia br. dokonano zmian personalnych w Zarządzie. Została przyjęta rezygnacja Kol. Lucyny Olejnik z funkcji Wiceprezesa… (więcej)

Stypendium Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZST ogłasza nabór wniosków o stypendium „ABSOLWENCI WSPIERAJĄ TALENTY ZST”. Stypendium jest formą: nagrodzenia opracowanego projektu naukowego, technicznego, badawczego,… (więcej)

Pan Łukasz Kras – Lekcja z Mistrzem

16 stycznia 2020 r. w naszej szkole odbyła się kolejna Lekcja z Mistrzem zorganizowana przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZST. Tym razem w roli Mistrza wystąpił Pan Łukasz Kras, uczeń ZST w latach 1992-97,… (więcej)

Stypendium Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych

Stypendium Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych „Absolwenci wspierają talenty ZST” za rok szkolny 2018/19 zostało przyznane Deryi Arslan z kl. II A za projekt „Kolorowe buciki”. (więcej...)

50 lat matury

W sobotę 28 września 2019 r. w szkole odbyło się spotkanie absolwentów „starego” Technikum Chemicznego – wydziału elektrycznego, który 50 lat temu zdawał maturę. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele… (więcej)

50 lat matury TAP 1969-2019

W sobotę 25 maja 2019 r. w szkole odbyło się spotkanie absolwentów „starego” Technikum Chemicznego, klasa TAP – tj. aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka w przemyśle chemicznym, którzy 50 lat temu zdawali… (więcej)