ZST

Stypendium dla dzieci z rodzin wielodzietnych

InformacjeUwaga, pilne !
Stypendium dla dzieci z rodzin wielodzietnych w ramach projektu Pierwszy dzwonek
Termin składania deklaracji do dnia 12 maja 2015 roku.
Wsparcie udzielane jest uczniowi z rodziny wielodzietnej 3+, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), tj. kwoty 684,00 zł.