Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Gratulujemy uczniom:  Emilii Siedlik z klasy 3TT oraz Leonowi  Piwowarczykowi  z klasy 3F otrzymania stypendium Prezesa Rady Ministrów za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/2021.

29 marca  2022 roku stypendyści otrzymali dyplomy z rąk Małopolskiej Wicekurator Oświaty Pani Haliny Cimer oraz Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie Pana Łukasza Drewienkiewicza. Uroczystość uhonorowania laureatów odbyła się w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie.

Gratulacje składamy również Rodzicom a Stypendystom życzymy dalszych sukcesów.