Podsumowanie Szkolnych Dni Kultury

W środę 6 kwietnia 2022 r. w auli Zespołu Szkół Technicznych odbyło się podsumowanie Szkolnych Dni Kultury. Przez ponad dwa tygodnie marca młodzież naszej szkoły brała udział w różnych imprezach artystycznych, zawodach sportowych, konkursach i happeningach zdobywając wiele cennych nagród. Nagrody wręczyli  oraz podsumowali Szkolne Dni Kultury Dyrektor Szkoły mgr inż. Jacek Różycki oraz wicedyrektor mgr Dorota Lis. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim uczniom biorącym udział w szkolnych imprezach oraz nauczycielom zaangażowanym w te działania. Nagrody ufundowała Rada Rodziców ZST, za co im serdecznie dziękujemy.

Sławomir Skowron